مرتضی تاجیک|خواننده:
مرتضی تاجیک متولد سال 1360 می باشد. وی خواننده پاپ است و تا به حال 20 سال گذشته و هنوز عاشق هنرش است.مرتضی می گوید:تااین لحظه اگر گامی برداشته ام همه ی تلاش هایم بخاطر عشق به شهر ومردم خواف بوده و هیچ چشم انداز مادی نداشته ام وخوشحالی مردم مهمترین چیزی هست که به صدایم گرما وتوان می بخشد.
سال 1397 مبارک باد
دانلود دو اثر جدید بمناسبت سال جدید در وب سایتورود به سایت
دانلود ترانه نازنوروز